На 10.04.2019 год. беше организирана Финална конференция по проекта, която се проведе в Палермо, Италия. 90 човека взеха участие в конференцията. Панел от експерти по проекта представи опита на държавите-партньори по проекта, а именно: България, Гърция, Кипър, Ирландия, Великобритания и Италия:
Milena Kadieva, Gender Alternatives Foundation
Antonia Tsirigoti and Stefanos Alevizos, The Smile of the Child
Anca Clivet, Hope for Children Mary Crilly and Dola Twomey, Sexual Violence Centre Cork Leslene White and Adam Taylor, Westminster City Council
Noemi De Luca, CESIE.


Учители и студенти също представиха своя опит по изпълнението на проекта: Vitalba Valenti, Educandato Statale Maria Adelaide
Students and teachers from school
Панел от експерти представи информация относно образованието и борбата с полово базираното насилие – беше представен опит от държавите-партньори по проекта.
Представени бяха и резултати от изследването за промяната в поведението на младежите, участвали в изпълнението на проекта и ползвали онлайн симулационната игра за борбата със сексуалното насилие и сексуалния тормоз: Noemi De Luca, CESIE and Milena Kadieva, Gender Alternatives Foundation
Представена беше онлайн симулационната игра за борба със сексуалното насилие и сексуалния тормоз: Emiliano Mungiovino, CESIE
Luca Alba, Sylphelabs s.r.l.
Като финална част от конференцията беше представена селекция от видеоклипове, изготвени в рамките на кампанията по проекта „Аз казвам НЕ на сексуалното насилие“.

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека