ФДА започна работа по проект "FIRST- Намиране, разследване обезщетяване и подпмагане", финансиран от Европейската комисия REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017.
В проекта участват шест организации от България:  Фондация "Право на детство" гр. Русе, Фондация "Джендър алтернативи" гр.Пловдив,  Фондация "П.У.Л.С." гр.Перник , Асоциация "Младежка инициатива за устойчиво развитие" гр.Варна, "Дизайнер България" гр.Габрово и "Лайтмедия". Водеща е  Фондация "Право на детство". Продължителността на проекта е 24 месеца /17.09.2018 г.- 17.08.2020 г./. 


    Целите на проекта са да се повиши докладването на случаи на сексуално насилие над деца, да се повиши качеството на предоставяните услуги на жертви на сексуални посегателства в България, да се осъществи превенция срещу сексуалното насилие. Той е насочен директно към защита и подкрепа на деца жертви на сексуално насилие и техните семейства чрез предоставяне на психологически и юридически консултации. Консултациите ще се провеждат в  градовете  Пловдив, София, Русе, Варна, Кърджали, Сливен,Перник. В момента е в процес на разработване онлайн платформа за подаване на анонимни сигнали, която ще заработи през април 2019 г. 

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека