Дарителството е акт на съпричастност и желание да промениш света около себе си заедно с хора, които споделят твоите ценности и визия за решаването на актуален обществен проблем. Когато даряваш, ставаш част от общност, която обединява твоите усилия и усилията на твоите съмишленици и умножава многократно ползата от действията ти, убедени са инициаторите на „България дарява“.
Участието в кампанията е важно и поради още една причина: то подкрепя неправителствените организации – основния инструмент за пряко въздействие на гражданите при взимането на решения, които ги засягат.
Над 120 каузи на граждански организации от цялата страна набират средства в първото издание на инициативата „България дарява“.
Националната кампания се организира за първи път тази пролет. Инициативата има за цел да ангажира широк кръг от хора с дарение към обществено значими каузи в рамките на конкретен период от годината – 22-31 март 2019 г.

bulgariadariava.bg

 

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека