В края на месец юни беше осъществена една от основните дейност – тестване на онлайн симулативна игра за превенция на сексуалното насилие сред младите, по проект CONVEY – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата в дигитално обучение (Ref. JUST/2015/RDAP/AG/SEXV/8572), съ-финансиран от Програмата на Европейския съюз за права, равнопоставеност и гражданство (01.09.2016 – 28.02.2019). Разработената онлайн игра беше представена на група от 15 младежи, на средна възраст между 13-18г., като те имаха честта първи да тестват двете части на играта.

     Младежите са доброволци на Младежкия Български червен кръст. За някои от тях играта беше по-трудна отколкото за други, но всички бяха на едно мнение, че това е един иновативен метод да научиш нещо ново и със сигурност по-интересен от това просто да го прочетеш в учебник или книга. Играта сама по себе си има за цел да предостави знания на младежите относно важни теми като насилие, сексуален тормоз, половите стереотипи. Децата бяха развълнувани, че може да се съчетава полезната и образователна информация с нещо, което те обичат да правят, а именно – да играят игри.

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека