В рамките на инициативата и в подкрепа на каузата, ФДА ще подкрепи 3 супер-майки с практически курсове и психологическа подкрепа.
    Да отглеждаш детето си самостоятелно не е провал, а проява на воля и силен дух, защото грижата и възпитанието на едно дете е изключителна отговорност. Да поемеш на крехките си рамене такава отговорност сама, със сигурност е много повече проява на смелост и сила. Затова за нас „самотните майки” са „супер-майки“ и вместо да бъдат съжалявани е важно тези жени да бъдат подкрепяни всячески.


     Тези супер-майки имат нужда не от социални подаяния и еднократна помощ, а от устойчива подкрепа за тяхното бъдеще и това на децата им. Затова Български фонд за жените, в партньорство със Сосиете Женерал Експресбанк, инвестира в професионалното развитие на жени, които отглеждат децата си сами, като им осигурява стипендии за курс за придобиване или повишаване на професионалната квалификация.
     Вече пет жени от Перник и София, в риск от бедност и преживели насилие, които знаят в каква посока искат да се развиват и имат мотивация да учат и надграждат уменията си, са внимателно подбрани, с помощта на партньорите ни от Фондация „П.У.Л.С.“ и Фондация “Асоциация Анимус”. Те ще получат не само финансова, но и психологическа подкрепа, грижа за децата, в периода на провеждане на курса, и помощ при намиране на работа, за да продължат напред и променят живота си.
     Дарете средства, за да подкрепим още самотни супер-майки да добият нужната професионална квалификация, за да си намерят работа с достойно заплащане.
     Станете наш партньор за намирането на работа на успешно преминалите курсовете.
     Те просто имат нужда от шанс да се грижат по-успешно и устойчиво за себе си и децата си!

Настоящата инициатива нямаше да е възможна без доверието на 

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека