viber image

Под егидата на българското председателство на Съвета на ЕС на 29.05 -  Националният Дворец на Културата  бе мястото на конференцията "Ромското включване - къде стоим и къде се насочваме?" .

Организирано от Националния съвет за сътрудничество по въпросите на етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, събитието се стремеше да допринесе за политиката на ЕС за интеграция на ромите до 2020 г. Участие в конференцията взеха служители от институции на ЕС, експерти, членове на национални, регионални и местни власти, представители на НПО, академични среди и други заинтересовани страни. 

 

Събитието бе открито с реч на Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, след него последва и видеосъбщение на Ливиа Ярока - вицепрезидент на Европейския парламент и първата жена депутат в Европейския парламент от ромски произход.


В дискусиите за политики за интеграция на ромите участие взеха и заместник-председателят на Комисията за защита от дискриминация, членове на  Европейската комисия, представители на национални и местни власти, академични среди и други. Основно се обсъждаха ключовите фактори в процеса на интеграция на ромите, участието на гражданското общество в прилагането на националните стратегии за интеграция на ромите, както и ролята на средствата на ЕС за подобряване на достъпа до социални права.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека