Новият проект на БФЖ „Усещане за град“ настоява за социално сензитивен подход към градското планиране

Как се чувстват жените в публичното пространство и какви са пречките пред пълноценното им социално включване ще изследват жителите на Пловдив в новия проект на Български фонд за жените „Усещане за град: приобщаващ, безопасен и устойчив Пловдив“, част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Той предизвиква досегашното разбиране за градоустройството и публичната среда като джендър неутрални и настоява за нов, социално сензитивен подход към градското планиране. За да бъде постигнато високо качество на живот в града, е нужно всички хора – жени и мъже от различни възрастови групи, етнос, социален статус и пр., да имат правото да се чувстват свободно, безопасно и комфортно в публичното пространство.

„Важно е да се разбере, че улиците и публичният транспорт, например, не са неутрално поле и степента на свобода, която имат мъжете и жените, движейки се през града, е различна“, заявяват от Български фонд за жените. „Жените и момичетата преживяват случаи на насилие в градското пространство, които са различни от тези, които преживяват мъжете. Освен страх от кражба и физическо насилие, жените изпитват страх от изнасилване и отвличане, който вероятно би се увеличил многократно в неосветен подлез, и са изложени на ежедневни форми на тормоз, който се изразяват чрез думи, звуци, фрази, които ги унижават“. Този тип полово-специфично насилие засяга тяхното право на сигурност, ограничава ползването им на обществените места и им пречи да постигнат автономия, уточнява още екипът зад проекта. Проучвания показват, че жените променят ежедневните си навици много по-често отколкото мъжете. Например, те са склонни да спрат да излизат по тъмно, докато мъжете – не.

Методът, по който ще бъдат анализирани нагласите и преживяванията, се нарича изследователски разходки и е разработен от международната неправителствена организация Womenability, базирана в Париж, партньор по проекта. Изследователските разходки стимулират участниците в тях да съдействат в един процес на преосмисляне на града. Те ще се проведат в кв. Тракия и кв. Прослав на 2 и 3 юни 2018 г., а участие в тях могат да вземат всички желаещи (до 20 човека в група). Процесът залага на две разходки във всяка локация – една в група само от жени и една в смесена група. Важен при подбора на доброволците е разнообразният профил по социален статус, етнос, образование, възраст, специални потребности и пр. Изборът на група само от жени се основава на съществуващата хипотеза, че жените не винаги се чувстват сигурни да говорят пред мъже и са склонни да премълчават. Освен това, жените и момичетата най-добре познават своите лични преживявания и са наясно с това кога се чувстват сигурни и кога – не, а насърчаването им да споделят своите мисли, емоции и опит са ефективни методи за овластяване на жените. От друга страна, смесената група от жени, мъже и деца допринася за по-доброто взаимно разбиране на преживяванията, които всяка от тези групи има (поотделно) в града.

На 31 май и 1 юни 2018 г. граждански активисти, местни лидери, джендър експерти, архитекти, експерти по градско планиране, представители на местната власт и др. ще бъдат обучени в метода на провеждане на изследователските разходки, за да се насърчи едно по-добро, взаимно разбиране за опита на жените, мъжете и уязвимите групи в публичните градски пространства, за гражданското участие като инструмент за трансформация, както и за солидарността и общите действия като ефективна форма за натиск и постигане на промяна.

Последният и най-иновативен етап от проекта е предвиден за лятото на 2019 г. Български и международни творци ще бъдат поканени да трансформират градското пространство, като създадат site-specific арт инсталации в Тракия и Прослав, основавайки се на реалните препоръки и идентифицираните нужди на гражданите, участвали в изследователските разходки. Селекцията е поверена на Лъчезар Бояджиев – куратор на проекта и един от най-изявените съвременни български художници, който ще търси смели и провокативни решения, които да доведат до положителни промени в нагласите и поведението на хората.

Правейки градовете и общностите безопасни за жените и момичетата ще увеличи тяхното пълноценно социално, икономическо, културно и политическо участие. По този начин ще бъдат обезпечени и необходимите условия за придвижване на малки деца и възрастни (защото жените най-често са тези, които се грижат за тях) и ще се вземат предвид различните нужди на всички уязвими групи като мигранти, етно-културни общества, хора с увреждания, юноши, възрастни хора и други.

Проектът има амбицията да предложи модел за устойчиво развитие на Пловдив, чрез подход отдолу нагоре, в който гражданите са овластени да идентифицират проблеми и предлагат решения, и който да бъде репликиран както в национален, така и в международен контекст.

Местни партньори в „Усещане за град: приобщаващ, безопасен и устойчив Пловдив“ са фондация ‚Джендър Алтернативи“, която работи за насърчаване на равенството, преодоляване на половите стереотипи и домашното насилие и трафика на хора, и сдружение „Консултантско бюро – Напредък 7“, което осигурява възможности за интеграция на хора от рискови групи чрез психологическо, правно и друго консултиране.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека