Ко-финансиран от Програма Права, Равнопоставеност и Гражданство на Европейския съюз

Продължителност: 01.09.2016 – 28.02.2019

Водеща организация: CESIE – Italy

Партньори:

Gender Alternatives Foundation – Bulgaria

“Hope for children” UNCRC Policy center – Cyprus                             

The Smile of the Child – Greece

Sexual Violence Centre Cork – Ireland

Westminster City Council – United Kingdom

Асоциирани партньори:

Областен съвет на Български червен кръст

На 14-15.11.2016 год. в гр. Палермо, Италия, беше проведена първа работна среща по проекта. Участие в нея взеха по двама представители от всяка партнираща организация по проекта. Представители на ФДА бяха адв. Милена Кадиева – Координатор на проекта за България, и Рада Еленкова-Рашева – експерт по проекта. В рамките на срещата бяха обсъдени първите дейности на инициативата, работният график и отчетността по проекта.

Юни 22, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека