Ко-финансиран от Програма Права, Равнопоставеност и Гражданство на Европейския съюз

 

Продължителност: 01.09.2016 – 28.02.2019

Водеща организация: CESIE – Italy

Партньори:                                                                                  

Gender Alternatives Foundation – Bulgaria

“Hope for children” UNCRC Policy center – Cyprus

The Smile of the Child – Greece

Sexual Violence Centre Cork – Ireland

Westminster City Council – United Kingdom

Асоциирани партньори:

Областен съвет на Български червен кръст

Проектът предвижда следните основни дейности:

1.       Онлайн симулационна игра за младежи

Предвижда се изработването на Онлайн симулационна игра за младежи по темата джендър стереотипи.

Планира се съставянето на консултанска група от младежи на възраст от 14 до 18 години, които да тестват играта и да обсъдят нейното съдържание и ефикасност за употреба в училищата.

Предвижда се съставянето на консултанска група от възрастни – 2 жени пострадали от сексуално насилие или тормоз и социален работник и психолог, с помощта на които да се заснемат 2 видеа от по 3 минути, чрез които да се покаже реалността на явлението сексуално насилие и сексуален тормоз чрез представяне на личния опит.

2.       Пилотна програма в училищата

Предвижда се изработването на Пилотна програма в училищата за учители и ученици по темата джендър стереотипи, ролята на дигиталните медии при сексуализацията на жените, и връзката на джендър ролите със сексуалното насилие и сексуалния тормоз.

Планира се идентифицирането на училища, чиито учители и ученици да бъдат включени в проекта с цел да тестват Пилотната програма и да я приложат на практика.

Предвижда се избраните учители да бъдат специално обучени да прилагат Пилотната програма на практика в училищата.

Предвижда се и да бъдат проведени обучения за учениците, които да бъдат водени от вече обучените в Пилотната програма учители.

3.       Разпространение и визуализация

Планира се изготвянето на онлайн кампания, която да представи проекта, неговите дейности и резултати.

Предвижда се изработването на Интернет страница на проекта, Фейсбук и Туитър страници на проекта, 5 бюлетина, прес-съобщения и брошури.

Проектът също така предвижда организирането на конференции във всяка една от партньорските организации с ел разпространение на информация за проекта, неговите дейности и резултати.

4.       Отчетност и мониторинг

Предвижда се изготвянето на план за отчетност и мониторинг на проекта, който да бъде следван от всички партньори.

Планира се изготвянето на доклад относно въздействието на проекта върху целевите групи.

Юни 22, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека