На 11.03.2017г., се проведе първа среща с младежи-доброволци в рамките на проекта „CONVEY – Противодействие на  сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежи от училищата в  дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите“.

 На срещата присъстваха 12 младежа на възраст от 16г. до 18г. Младежите са доброволци към Българския младежки червен кръст – гр.Пловдив. С провеждането на инициативата се постави началото по разработването на онлайн игра с цел повишаване на информираността и сензитивността към джендър стереотипите и тенденциозното представяне на жените/мъжете като сексуален обект. Онлайн играта ще бъде използвана като образователно следство за промяна на поведението и нагасите на младежите към насилието, тормоза и джендър стереотипите.

Младежите ще участват в общо 6 срещи за създаването на онлайн играта посредством своите възгледи за джендър стереотипите, сексуалното насилие и тормоз. Първоначално, консултантите ще дават идеи, информация и обратна връзка относно разработването на онлайн играта. Впоследствие, те  ще участват в тестването на създадения продукт.

            Интерактивната игра ще даде възможност на младежи на възраст 14-18г. самите те да развият конкретен сценарий, като избират измежду взаимозаменяеми персонажи и житейски съдби. Каквато и да е избраната от младежите комбинация, историята винаги ще съдържа определени фиксирани елементи, които ще дават знания на младите хора за основните когнитивни елементи, заложени в проекта. Така ще се повиши тяхната осведоменост за потенциалните рискове, свързани с джендър стереотипите и сексуализацията на жените и мъжете.

Проектът „CONVEY – Противодействие на  сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежи от училищата в  дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите“ е съ-финансиран от Програмата на Европайския съюз „Права, равнопоставеност и гражданство“ и е в процес на реализиране от организации в 6 държави от ЕС: CESIE (Италия), „Усмивката на детето“ (Гърция), „Надежда за децата“ (Кипър), „Център за борба срещу сексуалното насилие – Корк“ (Ирландия), Фондация „Джендър алтернативи“ (България), Градски съвет - Уестминистър (Великобритания).

Юни 21, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека