На 01.02.2017г. Фондация „Джендър алтернативи“ бе официално приета и се присъедини като пълноправен член към Национална Мрежа за Децата (НМД). В мрежата членуват над 140 неправителствени организации, работещи с и за деца в страната.

 Национална мрежа за децата работи за общество, в което всяко дете има свое семейство и се радва на най-добрите възможности за живот и развитие. Съществува хармония между секторните политики за детето и семейството и правата и благосъстоянието на децата са гарантирани. Мисията на Мрежата е да се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици.

 Трите основни приоритета на Стратегията на Мрежата са поставяне на детето в центъра на обществения живот, което включва както дейности по застъпничество за подобряване на политиките и практиките за деца и семейства, така и усилия за промяна на нагласите на обществото към правата на детето; детско и младежко участие; и развитие на Мрежата.

Организациите-членове на Национална мрежа за децата участват в планирането и осъществяването на дейностите на Мрежата, които според Стратегията могат да се разделят в четири големи направления на работа.

Юни 21, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека