Проектът „Мълчанието НЕ е злато“ протече в рамките на 4 месеца (01.09-31.12.2016г.). Той включи 7 организации, активни в 6 града в България - Фондация "Джендър алтернативи", Фондация "Подарете книга", Български хелзинкски комитет, Спортен клуб "Изида-Свиленград", Читалище "Делиорман-2014", Читалище "Умение-2003", Център "Споделеност". Етапите на изпълнение на проекта бяха логично организирани както следва:

1.            Координационна среща на участниците в Кампанията: Срещата се проведе в гр. Пловдив 16.09.2016. Участници в нея бяха представители на седемте организации, включени в Кампанията и представителка на Български фонд за жените. Общо 10 участника присъстваха. Срещата позволи на участниците подробно да обсъдят заложените дейности и документация, да разпределят ролите си, да изготвят подробен план-график на кампанията, за да се гарантира ефективното изпълнение на заложените цели и дейности. Срещата послужи и за  сплотяване на екипа и обмяна на опит – в приятелска и професионална атмосфера. Изготвен е протокол и присъствен списък от срещата.

2.            Съобщение до местните медии – Изготвено е общо прессъобщение, което е изпратено до всички участници в края на м. Септември, за разпространение на местно ниво. Съобщението е преведено на английски и е разпратено до международни женски организации. Общият брой реализирани публикации e: 39. 26 броя са публикациите в медиите по Кампанията; 9 са от организациите (без да броим брой публикации във Фейсбук); 4 броя са публикациите в международни информационни източници.

 3.            Онлайн кампания в социалните мрежи - В края на септември 2016г., се създава специално за кампанията Facebook страница “Мълчанието НЕ е злато”. Към 28 декември 2016г. Тя е «харесана» от 215 души. За целите на кампанията в социалните мрежи са изготвени 10 визуализирани послания с мотото на кампанията и инфографика. Страницата е използвана с информативна цел - за превенция на домашното насилие, търсене на помощ, популяризиране работата на организациите и изпълнението на проекта. Предстои тя да бъде активно използвана и да е продължение на общата работа.

4.            Застъпнически събития по градове по темите за насилието, основано на пола, домашното насилие и процесите на ратифициране на Истанбулската конвенция – Общо 11 събития бяха проведени в рамките на кампанията по градове. Те са както следва:

             Фондация „Подарете книга“ – гр. София:

Работилница „Мълчанието НЕ е злато“ за превенция на домашното насилие, джендър стереотипите и насърчаване на човешките права. Дата: 2.10.2016, Начало: 11ч. Място:  Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) - с. Доганово. Продължителност на дискусията - 2сесии по 1:30ч. Участници в дискусията 20 младежи от на възраст от 7-18години, доброволци и персонал на ЦНСТ - общо 15 човека. Гост-лектор Марияна Александрова-журналист, председател на сдружение "Диабет и предидиабет".

Работилница «Мълчанието НЕ е злато», проведена в рамките на организиран от Ф-я "Подарете книга" двудневен поход с децата от ЦНСТ гр. Берковица. Участници младежи от 7-18 години,  доброволци, персонал - общо 15 човека. Гост-лектор Александрина Николова - студент психология в "Св. Св. Климент Охридски"- София.  Работилниците са проведени под формата на диалог, споделяне и разиграване на етюди, свързани с различните форми насилие (физическо, психическо, кибер, сексуално, икономическо и пр.). Младежите пристъпиха плахо, с любопиство и доста отговорно към задачите, подкрепени от доброволците. Накрая, след всеки изигран казус, имаше разпалени дискусии и рабира се, едно общо заключение, че за проблема се говори и споделя. Накрая всеки един от участниците записа анонимно на листче, своя страх и всички дружно го смачкахме и изхвърлихме зад гърба си. Чрез тези срещи, разговори и игри, стимулирахме участието на децата в създаване на среда, подчинена на защита правата на човека и на културата на мира и насилието.

             Спортен клуб „Изида-Свиленград“: „Джендър надпревара за малки и големи“ – Комплексно отборно съзтезание за хора от всички възрасти. 22.10.2016г.

В подготовката и реализирането на дейностите участваха 24 младежи-доброволци от СК «ИЗИДА-Свиленград», а участниците в съзтезанието бяха 28 човека, разпределени на 7 отбора по 4 човека. Cъcтeзaниeтo ce пpoвeдe eднoвpeмeннo нa 8 paзлични мecтa, ĸaтo цял ден yчacтницитe пpeпycĸaxa пpeз гpaдa, зa дa ce cпpaвят пo-бъpзo c 24- тe зaдaчи, свързани с темите за човешките права и насилието, основано на пола. Във всички задачи, младежите трябваше да покажат различни качества като сръчност, сила, точност; тествани бяха техните логически способности и знания. Така младите хора попаднаха в динамична и интересна среда, която предполага работа в екип, толерантност и разбирателство, за да преодоляват спортните препятствия, като се доверяват на хората около себе си.

             Център «Споделеност» - гр. Шумен: Фотоконкурс на тема „НАСИЛИЕТО – живот с него и без него”. За ученици от І до ХІІ клас.

„Насилието – живот с него и без него“ е фотоконкурсът за ученици от І до ХІІ клас, който организира център „Споделеност“ в Шумен. Темата на снимките беше свързана с насилието или с представите на участниците за живот без него. Творбите се приемаха до 20 ноември на електронната поща на организацията, а официалното обявяване на наградените беше на 17 декември в изложбената зала на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров” в Шумен. Общо 78 фотографии от 24 деца на възраст 10-14г. са представени. Жури от професионалисти – учители и психолози, определи първите три места и поощрителната награда. Наградите за финалистите са композиции от рамки за снимки, а за всеки участник беше предвидена подаръчна торбичка с шоколад, грамота, мандарина и информационни материали от кампанията.

             Народно читалище „Умение-2003“ – гр. Ямбол

15 ноември 2016 г. е проведен открит урок „Мълчанието НЕ е злато“  в ОУ „Д-р Петър Берон“  с 20 ученици от 7-ми клас по темите за домашното насилие, насилието, основано на пола, защита на човешките права.

На 25 ноември 2016 г. е проведена дискусия с 18 представители на институции и местната общност „Мълчанието НЕ е злато“. По време на дискусията, наред с целите на проекта „Мълчанието НЕ е злато“, е представен и призива на Български фонд за жените за ратифициране на Конвенция №210 на Съвета на Европа (т.нар. Истанбулска конвенция) и кампанията „Всеки 4-ти – виж истинското лице на насилието“. Информацията за проекта влезе в Отчета на община Ямбол за изпълнението на Общинския план за интегриране на ромите за 2016 г. и в Отчета на община Ямбол за изпълнението на Общинския план за младежта, които предстои да бъдат утвърдени от Общински съвет-Ямбол.

             Народно читалище „Делиорман-2014“ – гр. Разград

На 25.11.2016г., Международния ден за премахване на насилието над жени, в залата на Областна администрация, гр. Разград, се проведе Отворена форум-среща „Превенция и преодоляване на насилието над жени и деца“. На събитието присъстват 25 професионалисти от различни обществени сфери, ангажирани с проблема, включително и зам. кмета на Община Разград – г-н Ердинч А. Хасанов. Модератори на събитието са – Хабибе Расим (Председател на НЧ „Делиорман-2014“) и Фахредин Молламехмед – външен експерт към Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) за детски и младежки политики и главен сътрудник към Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН). В хода на дискусията, участниците обсъдиха модели и различни практики за справяне с домашното насилие и насилието над жени. Обмениха опит и споделиха за регионалните проблеми по темата. Изведе се и необходимостта от провеждане на обучения за разпознаване на признаците на домашното насилие. Идеята е в тренингите да участват повече директори, учители, медицински специалисти и здравни медиатори. Разясниха се и процесите по ратификация на т.нар. Истанбулска конвенция като важен инструмент за защита и превенция.

             Фондация „Джендър алтернативи“ (ФДА) – гр. Пловдив

На  21.11 и 28.11.2016г. представители на ФДА – 2 детски психолози Деница Вълкова и Десислава Даскалова, Координаторката Рада Еленкова и Изпълнителната директорка адв.  Изнасят 2 интерактвини презентации „Мълчанието Не е злато“ във Френска езикова гимназия "Антоан дьо Сент Екзюпери" – гр. Пловдив. На първата презентация двете психоложки изпитват трудности при работата с учениците, поради големия им брой – 38 деца от 12 клас. Учителите са решили да съберат два класа, без предварителна уговорка. При наличието на толкова голям брой участници се е създал голям шум и някои от тях нарочно пречели на презентацията с подвиквания и смях по темите. Все пак, повдигнати са въпроси, свързани с превенция на домашното насилие, видове насилие, джендър стереотипите и защита на човешките права. Проведена е и ролева игра. На втората презентация, на 28.11., Рада Еленкова и адв. Кадиева работят с ученици от 10 клас. Присъстват 19 ученика. Дискусията минава успешно – на листчета са написани митове за домашното насилие, учениците си теглят листче и са насърчени да обсъждат написаното. Адв. Кадиева очертава и основни закони. Рада Еленкова раздава материали по кампанията – брошури и плакат. Направена е уговорка за последващи посещения.

13.12.2016г. 1 презентация „Мълчанието НЕ е злато“ в Основно Училище "Пенчо Славейков" (С. Белащица). На презентацията отново има ученици от различни класове от 3-ти до 7-ми клас. Присъстват 30 деца, от които 10 са от етнически малцинства. Но този път прави впечатление, че децата са много по-дисциплинирани и заинтересовани от предложените теми. Активно вземат участие и споделят техните виждания. Дори са нетърпеливи да се изкажат и енергично вдигат ръце. Лекторите са приятно изненадани от приятелската обстановка и желанието за участие. Накрая, учениците пляскат от възторг. Раздадени са информационни материали – плакати и брошури. Направена е уговорка за последващо посещение.

             Български Хелзинкски Комитет – гр.София

На 28 ноември 2016г. в Център за култура и дебат “Червената къща”, гр. София се състоя дискусията „Насилието над жените: да нарушим мълчанието и да спрем насилието“. Събитието отбеляза и Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените. Участници: Надежда Дерменжидева – председателка на Българския фонд за жените, Моника Писанкънева – основателка на “Ресурсен център Билитис”, Борислав Димитров – юрист от Правната програма на БХК, Илиана Балабанова-Стойчева – вице-президент на Европейското женско лоби и Вергиния Мичева-Русева – зам. министър на правосъдието. Основен акцент на разговора беше ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т. нар. Истанбулска конвенция) – какви са възможностите за оптимизиране на механизмите за защита и превенция на насилието над жени, какво е европейското законодателство и това на България, докъде се простира равнопоставеността на половете и какви стъпки трябва да бъдат предприети.

5.            Улична кампания с доброволци

Кампанията с доброволци протече по градове – на нея бяха раздавани около 1700 брошури, приготвени специално за кампанията с въпросник „reality check”, чрез който всеки можеше да провери дали не е потенциална жертва на насилие. Общо 44 доброволци се включиха в раздаването на брошурите по градове – като по-голямата част от тях бяха млади хора – ученици и студенти. Освен че кампанията беше повод да се изрази активната гражданска позиция по темата, тя послужи и за придобиване на опит за доброволците.

6.            „Дни на отворените врати“ по градове

В «Дните на отворените врати» представителите на организациите отново подчертаха важността от активна гражданска позиция по въпроса като обявиха готовност за неформални срещи. Някои от организациите се срещнаха с ученици, студенти и гражданското общество извън работните си пространства. НЧ «Делиорман» се срещат с ученици, за да запознаят младите хора с дейността на читалището и да обсъдят въпросите, касаещи насилието в училище и домашната среда. На 30.11.2016г., Ф-я «Джендър алтернативи» се срещнаха със 14 студенти от ELSA (Европейска асоциация на студентите юристи) в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Читалище „Умение-2003“ провеждат събитието в храма „Успение на пресвета Богородица“, където на 9 ноември 2016 г., читалището в парнтьорство с Център за психологическа консултация „Феникс“, откриват благотворителна изложба с рисунки на деца, пострадали от насилие.

7.            Изготвяне на общ „Призив за действие“

През декември месец организациите, парнтьори в проекта изготвиха и разпространиха общ „Призив за действие“ изпратен до 4 национални институции Министерство на правосъдието, Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика. Текстът приканва лицата на ръководни постове да ускорят процесите по ратифициране на Конвенция №210 на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция), да осигурят адекватно финансиране и мерки за защита от насилие, основано на пола, както и да въведат джендър образование в училищата за младите хора.

Екипът, ангажиран в проекта не срещна съществени трудности по време на Кампанията. Всички въпроси бяха уточнявани своевременно с Координаторката на проекта и така се гарантира плавно и планирано изпълнение.

Бихме казали, че Кампанията е успешна и надмина нашите очаквания. Тя постигна широк отзвук, както по места, така и на национално ниво чрез активно разпространение на информация за дейностите, интерес от страна на медиите и включването на доброволци и съмишленици в лицето на експерти и колеги на местно ниво.

Юни 22, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека