Премахването на насилието, основано на пола и насърчаването на равенството между жените и мъжете и недискриминацията са основни принципи на Европейския съюз. Европейската общност, към която България също принадлежи, споделя разбирането, че насилието срещу жените, включително домашното насилие и множествената дискриминация, е нарушение на човешките права. Това признание е залегнало в редица нормативни и стратегически рамки. Те не само поставят стандарти за равнопоставеност между половете, но насърчават държавата ни да работи в посока превенция актове на насилие срещу жени. Въпреки това, усилията на България за превенция и предотвратяване на тези негативни социални феномени не покриват изискванията на Европейския съюз и не могат да гарантират ефективна защита и спокойствие на много жени и момичета в България.

Живеейки в ситуация на насилие, жертвите са лишени от техните основни човешки права като право на свобода и равенство. Те нямат достъп до техните икономически, социални и културни права, необходими за тяхното достойнство и за свободното им развитие. Ефектите се простират отвъд самите жертви, засягайки също общественото здраве, икономическата стабилност и сигурността на нацията. През септември 2016г., седем организации от шест града обединиха сили и стартираха четири месечна национална информационна кампания за превенция на домашното насилие „Мълчанието НЕ е злато“. Кампанията, финансирана от Български фонд за жените, даде възможност за провеждане на единадесет събития сред които работилници с млади хора в неравностойно положение, форум-срещи с институции и професионалисти, спортни джендър инициативи, фотоизложба, „Дни на отворените врати“, улични кампании с доброволци, онлайн кампания в социалните мрежи. Работата ни на местно ниво потвърди спешната нужда от конкретни мерки срещу насилието, основано на пола и домашното насилие. Ето защо организациите, обединени в кампанията „Мълчанието НЕ е злато“ настояваме за конкретни мерки от страна на държавата, които биха оказали реален ефект върху живота на гражданите. Тези мерки се състоят в:

• Ратифициране на Конвенция №210 на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция);

• Осигуряване на адекватно и системно държавно финансиране за интердисциплинарни услуги за пострадали от домашно насилие лица;

• Криминализиране актовете на домашно насилие и въвеждане на по-строги наказания за извършителите на домашно насилие;

• Въвеждане на задължително образование по сексуално здраве и права, и джендър образование в българските училища. С уважение: 1. Фондация „Джендър алтернативи“ – Пловдив, 2. Български хелзинкски комитет – София, 3. Фондация „Подарете книга“ – София, 4. Читалище „Делиорман-2014“- Разград, 5. Читалище „Умение-2003“ – Ямбол, 6. Център „Споделеност“ – Шумен, 7. Спортен клуб „Изида“- Свиленград

Юни 22, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека