Фондация „Джендър алтернативи“ беше избрана да участва в двустранна обмяна на опит с Джусур център за обучение и развитие (Триполи, Либия) в рамките на проект CSO WINS.

След проведения трейнинг в Барселона, между 4 и 9 април 2016 год., 24 организации от Южно-Средиземноморския регион имаха възможност да изготвят план за подобряване на условията на живот на жените в техния местен или национален контекст. Оценка на изготвените планове беше извършена в Алжир на 31.05.2016 год. и 8 организации бяха селектирани да осъществят своя кампания за подобряване участието на жените в обществения живот. В рамките на своята работа тези организации ще получат техническа подкрепа от експертите на проекта, както и подкрепа от ментор измежду 12 експертни организации, участници в инициативата. По този начин ще бъдат създадени 8 партньорства, чрез които ще се задълбочат взаимното учене и обмяната на добри практики в сферата на защита правата на жените.

Фондация „Джендър алтернативи“ беше избрана да участва в двустранна обмяна на опит с Джусур център за обучение и развитие (Триполи, Либия) в рамките на проект CSO WINS.

Експерт на фондацията ще осъществи следните дейности в рамките на периода 01.12.2016 год. – 30.06.2017 год.: Представяне на българския опит, включително този на Фондация «Джендър алтернативи», в областта на участието на жените на пазара на труда; Представяне на дейността на Фондация «Джендър алтернативи»; Анализ на концепцията на Джусур център за обучение и развитие за осъществяване на кампания за осигуряване на участието на жените в Либия на пазара на труда; Идинтефициране на приоритетите, които да бъдат обсъдени и осъществени по време на посещението на представител на Джусур център за обучение и развитие в Република България с цел осъществяване на обмяна на опит в областта на участието на жените на пазара на труда; Организиране и осъществяване на посещение на представител на Джусур център за обучение и развитие в Република България; Проследяване на осъществяването на кампанията на Джусур център за обучение и развитие.

Юни 21, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека