През изминалите месеци активно партнираме на Българския червен кръст-Пловдив в създаването на "Дамски клуб" - група за срещи, полезна информация и нови приятелства.

Предстоят интересни (и безплатни) занимания по интереси - арт ателиета за създаване на бижута, народни танци, хлебна терапия, детско кино, уроци за оказване на първа долекарска помощ, йога, детски карнавал!

Запознайте се с графика с конкретните дейности по дни и часове.
Ще се радваме на вашия интерес!

Юни 22, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека