„Мълчанието не е злато“ е проектна инициатива, която адресира всестранните проявления на домашното насилие чрез силата на информацията като средство за защита срещу домашното насилие и насилието, основано на пола. Противопоставяйки се на традиционните патриархални разбирания, онагледени от поговорката „Мълчанието е злато“, 7 организации от цялата страна (работещи в София, Пловдив, Разград, Ямбол, Шумен, Свиленград) ще демонстрират как джендър стереотипите пречат на истинското приятелство и личностното развитие и как чрез малки стъпки, започвайки от споделянето на проблема, човек може да излезе от кръга на насилието и да живее пълноценен и достоен живот.

Кампанията е уникална, тъй като обединява млади професионалисти, използващи различни подходи, но вярващи в обща кауза. Те ще работят заедно за превенция и преодоляване на насилието, основано на пола на местно и национално ниво. Всички организации са успешно преминали Академията за женски права „FEMPOWER“, проведена от Български фонд за жените през април 2016г.

Проектът „Мълчанието не е злато“ се финансира от Български фонд за жените. Обща стойност на проекта: 5000лв.

Участници в Кампанията са:

Фондация „Джендър алтернативи“ – гр. Пловдив

Народно читалище „Делиорман 2014г“ – гр. Разград;

Център „Споделеност” - гр.Шумен;

Български хелзинкски комитет – гр. София;

Фондация „Подарете книга“ – гр. София;

Читалище „Умение 2003“ – гр. Ямбол

Спортен клуб „Изида-Свиленград“ – гр. Свиленград

Продължителност на проекта: 4 месеца (01.09.-31.12.2016г.)

Дейности:

  1. Координационна среща на участниците в Кампанията в гр. Пловдив;
  2. Застъпнически събития по градове по темите за насилието, основано на пола, домашното насилие и процесите на ратифициране на Истанбулската конвенция;
  3. Улична кампания с доброволци;
  4. „Дни на отворените врати“ по градове;
  5. Онлайн кампания в социалните мрежи;
  6. Изготвяне на общ „Призив за действие“ за ускоряване на процесите по ратифициране на Конвенция №210 на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция);
  7. Съобщение до местните медии.
Юни 22, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека