Към днешна дата съществуват около 25 милиона човека, които са все още под робство.

1.4 милиона от тях са роби на секс индустрията.

Трафикът на хора е най-бързо растящото по мащаб престъпление с приход в световен мащаб 32 милиарда долара годишно.

Но статистиката води до цифри, които са необозрими за нас и затова оставаме несъпричастни тъй като тя не сочи хората като личности и имена.

Ще се опитаме да разкажем историята на една от жертвите с име и собствена съдба, която е събрала като във фокус историите на много хора, които могат да разпознаят себе си или свои близки.

Ето я изповедта на Анастасия.

Филмът можете да видите тук:

 

Филмът е реализиран по Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности”

HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340 (15.09.2014 год. – 15.09.2016 год.), финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”

Юни 21, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека