Щастливи сме да партнираме на AIESEC Bulgaria в организирането на работилници за жени, целящи подобряване на техните бизнес и "меки умения" (soft skills), свързани с увеличаване на шансовете им за намиране на по-добра работа, усвояване на техники за междуличностна комуникация и други. Курсовете ще се провеждат групово и индивидуално, според Вашите възможноси.

През следващите 5 седмици в Plovdiv University "Paisii Hilendarski" предстоят вълнуващи работилници, водени от чуждестранни лектори!

Дейностите са безплатни, има осигурен превод.

Очакваме Ви на телефон 0894 33 79 48 или 0892 91 95 31 - Рада и Александра

Юни 22, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека