HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340 (15.09.2014 год. – 15.09.2016 год.), финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”

 

На 28-29.04.2016 год., в Париж, беше проведена третата работна среща по Проект „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности”.

 

 

Участие в нея взеха координаторът на проекта от страна на водещата организация „Амикал дьо Нид”– Жулиет Кристман, ръководителят на АДН – Хелен де Ружи, представители на водещата организация – социални работници, ангажирани по проекта, както и представители на финасовото и административно управление на АДН.

 

От страна на партньорската организация Фондация „Джендър алтернативи”, участие в срещата взе адв. Милена Кадиева – координатор на проекта от българска страна.

 

В рамките на срещата бяха обсъдени резултатите от общата работа в продължение на първата една година и половина от изпълнението на проекта, свързани с преглед и анализ на дела за трафик на хора, събиране на житейски истории на лица пострадали от трафик на хора и провеждане на интервюта с тях, подготовка на статия за ромите и трафика на хора, изработването на информационни материали за лица пострадали от трафик на хора, подготовка на видео за жертвите на трафик на хора и др. Подготвена беше работата за финалния период на изпълнение на проекта, включително финалната конференция планирана в рамките на инициативата, която ще се проведе на 03.06.2016 година.

 

 

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека