Дата и час: 27.03.2013 год., 10ч.
Място: БТА – Пловдив

Теми:
1.     Отчет за дейността на Фондацията по проект „Осигуряване на устойчива правна и психо-социална подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие в област Пловдив“ (март 2012 год. – февруари 2013 год.), финансиран от Фондация „ОАК”;
2.     Представяне на осъдително решение на Съда по правата на човека: Мейрелес срещу България;
3.     Представяне на изследване на ФДА „Жени търсещи убежище в България: аспекти на молбите за закрила, свързани с пола”.


Участници: адв. Татяна Рискова – Член на управителния съвет, адв. Жанета Борисова – адвокат по проекта на Фондация „ОАК”, Рада Еленкова – Координатор, Яница Стоилова - Психолог
{flike}

 
Септември 28, 2023

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека