Фондация "Джендър алтернативи", Зонта клуб - Пловдив и Народната библиотека "Иван Вазов" - гр. Пловдив отбелязаха заедно Международния ден за правата на човека (10 декември) с изложба на тема "Насилието срещу жени".

Събитието сложи и символичен край на провежданата в продължение на повече от две седмици кампания "16 Дни активност срещу насилието, основано на пола" в гр. Пловдив.
Посланието на изложбата беше "Да спрем насилието!". Тя включваше разнообразие от художествени, музикални и аудио-визуални средства, онагледяващи важността от зачитане и осъществяване на човешките права и в частност тези на жените като условие за постигането на демократично и толерантно общество, и глобален мир.
Гражданите и гостите на града имаха и възможността да се запознаят с дейностите, които организаторите на изложбата извършват ежедневно за премахването на стереотипите, основани на пола и защитата на жените и момичетата. Зонта клуб - гр. Пловдив разказаха за тяхната благотворителна дейност, подпомагаща жени и момичета в неравностойно положение. Фондация "Джендър алтернативи" представи услугите си в подкрепа на пострадали от домашно насилие и дискриминация, основана на пола. Домакините от Народната библиотека "Иван Вазов" бяха подготвили разнообразие от информационни материали по темата, съдържащи се в техния архив и достъпни до всички граждани.
Организаторите и гостите на изложбата се съгласиха, че публичността и откритото дискутиране на проблемите с насилието над жени са сигурен метод за защита и премахване на този негативен социален феномен!

Ноември 28, 2022

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека