Проектът „Бъдете наясно“ (Be Aware) повдига завесата пред темата за сексуалния тормоз на работното място.  В европейски мащаб този вид тормоз се разглежда и през призмата на бизнеса. Сексуалният тормоз на работното място e изтъкнат сред водещите причини за напускане на млади служители, което води до изчислени икономически загуби за бизнеса. Загубите се генерират от инвестициите, които компаниите са направили в обучение и развитие на персонал, като се изчисляват и бъдещите пропуснати ползи от принадената стойност, които напускащите поради сексуален тормоз служители биха дали на компанията.

Всеки може да се регистрира в онлайн системата на проекта ида се превърне в ментор, който се противопоставя на сексуалния тормоз на работното място. Системата работи 24/7 на следния адрес: Онлайн система за Be Aware mentors.

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"