Започва онлайн кампанията за защита и противодействие на сексуалния тормоз на работното място. Проектът „Бъдете наясно“ (Be Aware) повдига завесата пред темата за сексуалния тормоз на работното място.  В европейски мащаб този вид тормоз се разглежда и през призмата на бизнеса. Сексуалният тормоз на работното място e изтъкнат сред водещите причини за напускане на млади служители, което води до изчислени икономически загуби за бизнеса. Загубите се генерират от инвестициите, които компаниите са направили в обучение и развитие на персонал, като се изчисляват и бъдещите пропуснати ползи от принадената стойност, които напускащите поради сексуален тормоз служители биха дали на компанията.

Желаещите ще могат да се възползват от онлайн платформата на проекта, която е активна онлайн и е преведена на 6 езика. Завършилите курса за Be Aware ментори, ще получат и автоматично генериран сертификат. Курсът е съобразен с европейските изисквания за дисциплина от бакалавърска програма или т.нар. ECVET стандарти.

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"