Поради пандемията от Ковид 19 и взетите мерки за защита поредната среща по проект Be Aware се проведе онлайн. Проектът „Бъдете наясно“ (Be Aware) повдига завесата пред темата за сексуалния тормоз на работното място.  В европейски мащаб този вид тормоз се разглежда и през призмата на бизнеса. Сексуалният тормоз на работното място e изтъкнат сред водещите причини за напускане на млади служители, което води до изчислени икономически загуби за бизнеса. Загубите се генерират от инвестициите, които компаниите са направили в обучение и развитие на персонал, като се изчисляват и бъдещите пропуснати ползи от принадената стойност, които напускащите поради сексуален тормоз служители биха дали на компанията. Поради тази причина обикновено в страните има законодателство, борещо се със сексуалния тормоз на работното място. На негова база се изработват вътрешни правилници за справяне с този проблем на ниво компания.

Срещата се проведе между 10-12 ноември 2020г.

Анализ на риска на напредъка по проекта поради COVID-19. На срещата се направиха:  Прогноза за ситуацията във всяка държава в предстоящия месеца и последици за дейностите по проекта. Специален акцент върху изпълнението на обучението по FTF и електронното обучение с посочените номера, заявени в заявлението за проект. Идентифициране на рисковете, проблемите и предизвикателствата.

Август 18, 2022

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека