Заключителната конференция на BASE имаше следния дневен ред:

The BASE инструменти за приятелска подкрепа за деца в случаи на сексуално насилие и насилие , основано на пола срещу мигранти

Опитът на културните съветници / адвокати на общността

Ролята на културните съветници / адвокати на общността, близки до услугите за подкрепа

BASE Транснационално сътрудничество: Уроци и бъдеща мрежа

BASE акценти и препоръки