Петата среща за партньорство се проведе онлайн на 23.02.2021 г. поради огнището на COVID-19.

Партньорите обсъдиха предвиденото в рамките на инициативата сътрудничество между отделните институции и взаимно обучение.

Те споделиха плановете си за изпълнение на националните малки събития и лобистките срещи по проекта.

Те обсъдиха също така програмата BASE, а именно методологиите, наречени "Културна консултантска програма и програма за изграждане на капацитет".

Отворената платформа за обучение BASE също беше предмет на дискусия.

Партньорите споделиха отзивите си от изпълнените до момента дейности, а именно Кръглите маси за оценка на държавите.

Съответните партньори представиха своите планове в рамките на дейността, наречена

Доклад за инструменти за оценка на BASE.