Първата лобистка среща беше организирана онлайн на 17.09.2020 г. Дневният ред включваше два часа дискусии между 10.00 и 12.00. В срещата участваха група от 14 участници от съда, полицията, прокуратурата, социалните служби, община Пловдив, областният управител на Пловдив и неправителствени организации, занимаващи се със защита на правата на човека.

Втората лобистка среща беше организирана онлайн на 02.10.2020 г. Дневният ред включваше два часа дискусии между 13.30 и 15.30. В срещата участваха група от 26 участници от съда, полицията, прокуратурата, социалните служби, община Пловдив, областният управител на Пловдив и неправителствени организации, занимаващи се със защита на правата на човека. Някои от участниците работят с жени с хуманитарен или бежански статут, а други работят с жени, живеещи в България с продължително пребиваване.

Програмата включваше представяне на участниците и на проекта BASE, основните дейности по инициативата, обсъждане на продължаването на дейностите по проекта. Участниците се споразумяха да подпишат протокол за сътрудничество с Фондация „Джендър алтернативи“, за да осигурят продължаване на изпълнението на дейностите по проекта BASE.

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"