Четвъртата среща за партньорство се проведе онлайн на 23.06.2020 г. поради огнището на COVID-19.

Партньорите обсъдиха предвиденото в рамките на инициативата сътрудничество между отделните агенции и взаимно обучение.

Те споделиха плановете си за изпълнение на националните малки събития и лобистките срещи по проекта.

Те обсъдиха също така програмата BASE, а именно методологиите, наречени "Културна консултантска програма и програма за изграждане на капацитет".

Отворената учебна платформа Base също беше тема за обсъждане.

Партньорите споделиха своите коментари от проведените досега дейности, а именно кръглите маси за оценка по държави.

Съответните партньори представиха своите планове в рамките на дейността, наречена BASE Доклад за инструменти за оценка на BASE.

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"