Експертите на Фондация „ Джендър Алтернативи“ ще извършват БЕЗПЛАТНИ  юридически и психологически консултации от 01.03.2021г. до 31.07.2021г. по Проект #ИРИС – 33/04.03.2021 „ Да спасим семейство“, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи”, по програма „ИРИС“, с продължителност  4 (четири) месеца.

     Целта на проекта е да помогнем на българското семейство, подложено на особен натиск през последната година и половина в ситуацията на световна пандемия, чрез юридически и психологически насоки да разреши възникнали конфликти, свързани със семейните отношения.

      Всеки от вас, който има нужда от безплатна юридическа и/или психологическа, индивидуална и/или семейна консултация със съвет и/или медиация, може да си запише час на телефон: 0895447458