На 29.01.2021г. от 10:00 до 12:00 часа специалисти на Фондация „ДА“ проведоха онлайн заключителен семинар по проект: „Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход“. Той е одобрен по първата сесия по Схемата за малки инициативи с тематичен приоритет: Подкрепа на правата на човека и е с продължителност 12 месеца. Проектът стартира на 06.02.2020 и приключва 06.02.2021. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Финансовия механизъм на ЕИП. В него взеха участие представители на съд, полиция, прокуратура, социални служби от гр. Пловдив и областта, а също така и ромски жени, жертви на насилие, участнички в проекта.

     Специалистите на Фондация „ДА“ представиха самия проект и резултатите от него и споделиха казуси, които дебатираха с участниците. Също така представиха няколко добри европейски практики за работа в случаи на насилие, основано на пола. Семинарът завърши с дискусия.

Ръководство за овластяване на уязвими групи жени, може да намерите тук!

Благодарим на всички участници за интереса!