Фондация „ДА“ стартира Проект“ Подкрепа на жертви на домашно насилие и самотни майки за преодоляване на негативния ефект на COVID-19. Проектът е финансиран от Schneider Electric Foundation. Неговата цел е да се ​​осигурят грижи за уязвими групи, особено жертви на домашно насилие и самотни майки, засегнати от COVID-19, по различни начини - храна, хигиенни комплекти, психологическа и правна подкрепа, техника за децата.

Жертви на домашно насилие са предимно жени и деца. Те са сред най-уязвимите групи от хора, засегнати от кризата с COVID-19. Те бяха изолирани в домовете си заедно с извършителите на насилие, което застрашава живота и здравето им. Броят на хората, призоваващи за правна и психологическа подкрепа от домашно насилие, се е удвоил в периода от март до юни 2020 г. Много от жертвите са самотни майки и са останали без никаква финансова подкрепа, тъй като са загубили работата си и не са получавали месечната издръжка поради кризата. По този начин те трябваше да бъдат подкрепени с пакети за храна и хигиена. Освен това семействата и самотните майки особено бяха в несигурна ситуация, тъй като не бяха в състояние да осигурят техническа подкрепа на децата си, за да осигурят дистанционното обучение. В резултат на това трябваше да им се помогне чрез осигуряване на техника за децата им.