Мрежата WAVE, създадена през 1994 г. като неформална платформа от съмишленици. От 2014г. е юридическо лице и официална мрежа от организации, съставена от европейски членове, работещи в областта на борбата с насилието над жени и деца. Мрежата WAVE има за цел да насърчава и укрепва правата на човека като цяло и да предотвратява насилието над жени и деца в частност. Тя има за цел установяване на равенство между половете чрез премахване на всички форми на насилие над жени. WAVE е единствената европейска мрежа, фокусирана единствено върху премахването на насилието над жени и деца.

     WAVE се придържа към целите на Организацията на обединените нации, подчертавайки важността да работим за прекратяване на всички форми на насилие над жени и деца в обществения и частния живот в съответствие с Виенската декларация, Декларацията за насилие над жени, Пекинската платформа за действие и всички други свързани документи.

    Фондация "ДА" (Джендър Алтернативи) е официален член на Мрежата WAVE от 18.05.2020г. Благодарим за доверието, колеги!

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"