От 01.10.2018 г. Фондация „Алтернативи за пола“ ще участва в нов проект, финансиран по програма Еразъм + KA2 VET или обучение за възрастни, наречено „Бъдете наясно - Укрепване на компетенциите за сексуален тормоз на работното място“. / Споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 2018-1-AT01-KA202-039286 /. Тя има за цел да увеличи способността за справяне със сексуалния тормоз на работното място. Продължителността на проекта ще бъде 36 месеца /01.09.2018 - 31.08.2021 /. Основната идея на проекта е Сексуалният тормоз в образованието и на работното място.

Действителните дискурси в медиите показват, че не само сексуалният тормоз се случва в развлеченията и спорта, но и в ежедневната работа в съществуващите йерархични структури. Особено тези, които стартират в кариерата си, са застрашени. По време на обучението и заетостта има два основни проблема:

· Жертвите са в йерархично по-ниско положение и по този начин не смеят да говорят по въпроса. Те се опитват да отрекат съществуването на проблема или да обвинят себе си за неговото възникване. Страхът от загуба на работа или чувството на срам затрудняват докладването на инцидентите.

· В случай на сексуално насилие, работодателят е задължен да действа. Често обаче може да се отбележи, че началниците и представителите на работниците нямат чувствителност и компетентност да се занимават с въпроса. Това обикновено произтича от липса или недостатъчно качество на обучението, както и от общото усещане за двусмислие при работа с темата. Така те често не успяват да действат и не изпълняват задължението си.

За да се засилят засегнатите служители и стажанти и да се предотврати по-ефективно сексуалното тормоз на работното място, се планират да бъдат разработени следните мерки.

· Онлайн курс за обучение на представители на работниците, за да ги осведоми и да разшири техните компетенции за справяне със сексуалния тормоз в обучението и на работното място

· Онлайн курс за обучение на служителите за повишаване на осведомеността по въпроса и за да им даде възможност да се справят с проблема и да ги информират къде да намерят подходяща подкрепа.

· Онлайн платформа, където засегнатите могат да търсят съвет и информация

· Транснационално обучение и свързани национални обучения

· Мултипликационни събития

Основните целеви групи са: служители и представители на работниците, HR мениджъри, обучители и ментори за начинаещи, служители.

 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.