Състоя се първата среща в кв. Столипиново на гр.Пловдив на специалисти на Фондация „Джендър алтернативи“ и ромски граждани по проект „Знания за промяна“ финансиран от Български фонд за жените. Основните проблеми, които гражданите изказаха бяха свързани с ВиК, Соц. Подпомагане-клон Столипиново, ТЕЛК. По време на срещата бяха проведени психологически и юридически консултации по проблеми свързани със здравословно състояние, загуба на близки, разпад на семейни отношения, заведени дела и постановени присъди за неизплатен кредит към банка, неизплатени суми към ВиК.

Гражданите също така споделиха че срещат много негативно и дискриминативно отношение от служители в институциите. Отчете се и проблем, който срещат по отношение на узаконяване на къщите, в които живеят. Постройките са незаконни и съответно те не могат да си направят адресни регистрации. Открои се и проблем, който имат със заплащането на здравните си усигуровки, поради липса на финансови средства, което ги лишава от достъп до здравна помощ. Няколко жени споделиха и това че в семействата си са подложени на физическо насилие от своите партньори и желаят да ползват услугите, които предлага консултативния център на Ф „ДА“. Гражданите получиха консултиране по всеки един проблем, който изразиха.