ФДА започна работа по проект "FIRST- Намиране, разследване обезщетяване и подпмагане", финансиран от Европейската комисия REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017.
В проекта участват шест организации от България:  Фондация "Право на детство" гр. Русе, Фондация "Джендър алтернативи" гр.Пловдив,  Фондация "П.У.Л.С." гр.Перник , Асоциация "Младежка инициатива за устойчиво развитие" гр.Варна, "Дизайнер България" гр.Габрово и "Лайтмедия". Водеща е  Фондация "Право на детство". Продължителността на проекта е 24 месеца /17.09.2018 г.- 17.08.2020 г./. 


    Целите на проекта са да се повиши докладването на случаи на сексуално насилие над деца, да се повиши качеството на предоставяните услуги на жертви на сексуални посегателства в България, да се осъществи превенция срещу сексуалното насилие. Той е насочен директно към защита и подкрепа на деца жертви на сексуално насилие и техните семейства чрез предоставяне на психологически и юридически консултации. Консултациите ще се провеждат в  градовете  Пловдив, София, Русе, Варна, Кърджали, Сливен,Перник. В момента е в процес на разработване онлайн платформа за подаване на анонимни сигнали, която ще заработи през април 2019 г.