Част от екипа на ФДА взе участие в годишната среща на Националната мрежа за децата, която се проведе на 21-22 февруари в град Стара Загора. На срещата бяха представени резултатите от оценката на изпълнението на Стратегия 2015-2020 г. и бяха дадени препоръки към нея. Беше представена общата цел на организацията- създаване на тригодишен стратегически план, разработен заедно с участието на организациите членове и децата и младите хора, с които НМД работи. Тази среща събра, освен членове на Мрежата от цялата страна, така и деца и млади хора, които участват активно в програмите по детско участие, каквито са „Мегафон“ и Националният Юрочайлд Форум. Объдиха се и нещата, които можем и искаме да направим, за да погледнем в бъдещето и стигнем 2022 г. Накрая на срещата се обобщиха резултатите.