Фондация "Джендър алтернативи" започва участвието си в международен проект – „HIT – Екипи за противодействие на омразата: млади хора срещу речта на омразата към мигранти и малцинства чрез участие и творчески кампании“. Проектът възниква от необходимостта да се проучат и установят новаторски начини за овластяване на младите хора за справяне с расизма, ксенофобията и дискриминацията, насочени към мигрантите. Екипите за противодействие на омразата (HITs) ще се обърнат към извършителите на речта и поведението от омраза чрез творчески практики, основани на медиини похвати, ролеви игри и артистични техники. Проектът дава приоритет и изследва творческите стратегии за повишаване на осведомеността за езика на омразата и за овластяване на младите хора да ѝ противодействат.


         Целите на проекта са в съответствие с целите на Работната програма за правата, равенството и гражданството за 2017 г. и Работната програма за правосъдие за 2017г. На Европейския съюз, по-специално чрез акцента върху идентифицирането и производството на най-добри практики за противодействие на расизма и ксенофобията. Това се постига чрез развитие на взаимодействието на HITs и съветите на заинтересованите страни, както на национално, така и на транснационално равнище, като се съсредоточава върху овластяването на общностите на младежите и лидерите на общностите чрез холистичен подход, използвайки художествено и творческо цифрово изразяване, насърчаване на социалното сближаване и стимулиране на чувството за участие.
         В HIT участват девет организации, от седем страни от ЕС (Кипър, Гърция, Италия, Испания, Германия, България и Обединеното кралство), с богат опит в работата с млади хора, изправени пред социално изключване. Това са: Collage Arts и Ринова: Великобритания; Мулаб: Италия; Фондация "Джендър алтернативи": България; Усмивката на детето: Гърция; MetropolisNet: Германия; CEPS: Испания; Университет Фредерик: Кипър; Център за политика на КРС “Надежда за децата”: Кипър. Това стратегическо партньорство обединява разнообразни, допълващи се знания и опит за успешно овластяване на младите хора и създаване на иновативни стратегии за борба с речта и поведението от омраза.