Одобрени са 10 инициативи, които ще бъдат изпълнени в 5 населени места. Сред печелившите проекти е и този на фондация „Джендър алтернативи“ - „Знания за промяна“. Проектът е насочен към уязвими социални групи, с фокус ромски жени, да се информират и защитят правата си чрез провеждането на информационни дни, в които ще се обсъждат правни и психосоциални въпроси. Дейностите ще овластят целевите групи чрез повишаване на тяхната осведоменост и знания за съдебната система и институциите, където могат да подават жалби и да получават помощ, за дискриминация или друго нарушения на човешките права, включително с/у ранни/насилствени бракове, трафик на хора, домашно насилие,изселване/имотни въпроси, полицейско насилие и престъпления от омраза.

Ще се изготви оценка на нуждите им, както и анкети, които ще послужат за изготвянето на доклад, който ще се представи публично в края на проекта. Чрез дейностите, които са заложени, лицата чиито права са нарушени, ще имат достъп до информация и помощ, като те ще бъдат информирани и насочвани. В рамките на проекта ще бъде изготвена и т.н. “help map” (помощна карта), на която ще бъдат изобразени най-важните и нужни институции (съд, полиция, прокуратура, соц. служби, мед. звена), където тези групи могат да потърсят помощ. Очаквайте съвсем скоро подробна информация и първи дейности по новия ни проект.