На 30.01.2019 г. част от екипа на Фондация „Джендър алтернативи“ имаше удоволствието да вземе участие в Национална конференция“ Мълчанието на невинните“ проведена от Фондация „Асоциация Анимус“ в гр. София. Конференцията беше посветена на грижите за деца и юноши жертви на сексуално насилие.
      Конференцията откри г-жа Надежда Стойчева- директор на Фондация „Асоциация Анимус“, която сподели че трябва да бъдат направени промени в законите. Г-жа Стойчева изнесе данни , според които децата от институции, нрглижираните деца, тези които де чувстват самотни и децата бежанци са най-рисковите групи, потенциални жертви на сексуално насилие.


     Д-р Донка Петрова изтъкна,че бедността и маргинализираният статус са предпоставки за насилие във всичките му форми, включително и сексуално.
     Координаторът на Националната телефонна линия за деца Милена Димитрова представи работата на екипа и изнесе данни за приетитете обаждания за 2018 г.
     Представени бяха и резултати от международната оценка на нуждите на професионалисти и лица, които са в непосредствен досег с децата и са възможни първи лица за контакт и споделяне на тревоги или преживяно сексуално насилие от дете.
     В конференцията взеха участие неправителствени организации с дългогодишен опит, училищни психолози, експерти от Столична община, СДВР-Детска престъпност, Детска педагогическа стая и др.