Част от екипа на Фондация „Джендър алтернативи“ имаше удоволствието да присъства на двудневен национален обучителен семинар Pro Victims Justice – подобряване на положението на пострадалите от престъпления и на взаимодействието между заинтересованите страни, проведен от Център за изследване на демокрацията на 22 и 23.01.2019 г. в гр.София.
     Старши комисар д-р Благородна Макева, заместник-директор на ГД „Национална полиция“ откри семинара и представи водещите лектори, Инспектор Десислава Викторова, сектор „Престъпления против личността“, Главна дирекция „Национална полиция“ и Инспектор Пенка Стоянова, отдел „Охранителна полиция“, Главна дирекция „Национална полиция“, национален координатор по въпросите на домашното насилие в МВР.


       Те представиха законодателната и практическа рамка на положението на пострадалите от престъпления и домашно и основано на пола насилие , както и международни и европейски стандарти, национално законодателство, етични норми. В програмата имаше включени дискусии с участниците, въпроси и отговори и решаване на казуси. Организаторите бяха подготвили ролеви игри: комуникация между пострадал и представител на правоохранителните органи, избягване на вторична виктимизация на жертва на домашно и основано на пола насилие.