„Граждански мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите. Фокусиран върху структурните и хоризонталните предпоставки за успешното изпълнение на стратегията” вече е наличен на български език. Той бе изработен през 2017-18 година от Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Сдружение „Свят без граници“, Социална фондация „Индирома“, Ромска академия за култура и образование и Фондация „Джендър алтернативи“, както и с помощта на следните автори:


•     Глава „Управление“ - Алексей Пампоров, Ганчо Илиев, Милена Илиева (Сдружение „Свят без граници“);
•     Глава „Антидискриминация“ - Николай Близнаков (Социална фондация "Индирома");
•     Глава „Антиджипсизъм“ - Стела Костова (Ромска академия за култура и образование);
•     Въздействие на основните образователни политики върху ромите - Деян Колев (Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“);
•     Местно изследване в Пловдив - Рада Еленкова (Фондация "Джендър алтернативи").
Външни експерти бяха включени като рецензенти, а именно доц. д-р Йосиф Нунев и Лало Каменов. Цялостното разработване на доклада е координирано от Център „Амалипе“.
Докладът бе изготвен в рамките на пилотния проект Ромски Граждански Мониторинг „Укрепване на капацитета на ромското гражданско общество и засилване на участието му в мониторинга на националните стратегии за интегриране на ромите“. Пилотният проект се осъществява от Европейската комисия, ГД „Правосъдие и потребители“. Той се координира от Центъра за политически изследвания на Централноевропейския университет в партньорство с Европейската мрежа на ромските организации (ERGO Network), Европейски център за правата на ромите, Фондация Secretariado Gitano, Ромски образователен фонд и се изпълнява с около 90 неправителствени организации и експерти от близо 27 държави-членки.

Докладът можете да намерите в секция „Публикации

източник: www.amalipe.com