На 09.11.18 в хотел „Хилтън“ град София се състоя международна конференция, посветена на участието на жените в процесите на вземане на решения наречена „50:50 ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ!“. Фондация „Джендър алтернативи“ не пропусна да вземе участие като специална презентация бе представена от ръкодоводителя й – адв. Милена Кадиева. За втора поредна година Българската платформа към Европейското женско лоби организира международен форум, който има амбицията да даде своя принос за постигането на паритетна демокрация. Няколко месеца преди изборите за      Европейски парламент, участниците в конференцията дебатираха относно равното представителство на жените и мъжете в управлението и как да бъде гарантирано равенството между половете и правата на жените като част от приоритетите на българската и европейската политика. Конференцията даде възможност за споделяне на личен опит от жени, участвали и участващи в управлението от България и чужбина, като бяха представени и  добри практики и политики от Европа, които създават условия жените да участват пълноценно на всяко ниво на вземане на решения. Конференцията събра и представители на гражданското общество и на различни политически сили у нас, както и експерти от различни европейски страни. Форумът бе важна част от усилията за овластяване на повече жени и за по-бързото придвижване на Европа към паритетна демокрация.