В началото на месец юли 2018, част от екипа на Фондация „Джендър алтернативи” представи на група от двама психолози и две жени, преживели насилие двете части на разработената онлайн игра за младежи по проект CONVEY – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата в дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите (Ref. JUST/2015/RDAP/AG/SEXV/8572), съфинансиран от Програмата на Европейския съюз за права, равнопоставеност и гражданство (01.09.2016 – 28.02.2019).

     Тяхната оценка е от съществено значение, тъй като играта има за цел повишаване на знанията на младежи в училищата по теми като: насилие, полови стереотипи, сексуално насилие. Двама от експертите са психолози с дългогодишен опит в сферата на детската психология, пряко работещи с деца, a другите две участнички в тестването са жени, преживели насилие. След внимателно проучване и анализиране на изготвената игра, всички единодушно подкрепиха идеята, че това е нов метод, чрез който може да се привлече вниманието на младите хора, като по този начин те могат да добият нови знания. Всички се съгласиха, че играта е подходяща за деца, като освен че е образователна, тя би могла да ги накара да се замислят, разсъждават върху тези теми и сами да анализират конкретни ситуации от ежедневието.