В началото на месец септември 2018 год. започна и най-новият проект на фондация „Джендър алтернативи“ носещ името:  „No Gaps” -  Транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени търсещи убежище и бежанци (2018-2-ESO2-KA205-011654), съфинансирана от програмата "Еразъм +" на Европейския съюз. Продължителността на проекта е 24 месеца /01.09.2018 – 31.08.2020/. В партньорство ще вземат участие и още две фондации базирани в Мадрид (Испания), една от Атина (Гърция) и една от Виена (Австрия).       Основната цел на проекта е да създаде чрез транснационално стратегическо партньорство неразделна и възпроизводима методология на интервенция на европейско равнище за професионалисти, работещи с млади жени мигранти, търсещи убежище и бежанци. Целта е да се изработи учебна програма, която да определя и развива необходимите знания, умения и компетенции, така че професионалистите, които работят с тези жени, да могат да развият цялостна социално-трудова интервенция с тях.