От 01.10.2018г. стартира новият проект, в който фондация „Джендър алтернативи“ ще вземе участие, финансиран по програма Erasmus+ KA2 VET или образование за възрастни, наречен „Be Aware– Strengthening competences to face sexual harassment on the workplace
     ” - Бъдете наясно – повишаване на компетенциите за справяне със сексуалния тормоз на работното място / Grant Agreement No. 2018-1-AT01-KA202-039286/, Той има за цел увеличаване на способностите за справяне със сексуалния тормоз на работното място. Неговата продължителност ще бъде 36 месеца /01.09.2018 год. – 31.08.2021 год./. Материалите  в медиите показват, че сексуалния тормоз се случва в ежедневната работа в рамките на съществуващите йерархични структури. Тези, които започват кариерата си, са особено засегнати. Различават се два основни проблема:


·    жертвите са в йерархично по-ниско положение и поради това не се осмеляват да говорят за проблема. Те се опитват да отрекат самото му съществуване  или причината за появата му. Страхът от загубата на работата или чувството на срам затруднява докладването на инцидентите свързани със сексуален тормоз.
·    в случай на докладване на сексуален тормоз отговорност на работодателя е да действа. Въпреки това често се наблюдава, че началниците и представителите на  работниците нямат чувствителност и компетентност да се занимават с този въпрос. Това обикновено се дължи на липсата или недостатъчното качество на обучението, както и на общото усещане за двусмислие при работа с темата. По този начин те често не успяват да реагират и не изпълняват задължението си.
За да се подкрепят засегнатите служители и обучаващите се и за да се предотврати по-ефективно сексуалното насилие на работното място, се планират следните мерки:
·    онлайн обучителен курс за представители на работниците, за да ги направят по-чувствителни и да разширят своите компетенции при справянето със сексуалното насилие по време на обучение и на работното място
·    онлайн курс за обучение на служителите за повишаване на осведомеността по въпроса и за да им даде възможност да се обърнат към проблема и да ги информират за това къде да намерят подходяща подкрепа
·    онлайн платформа, където засегнатите могат да потърсят съвет и информация
·    транснационално обучение и свързаните с него национални обучения
·    мултипликационни събития
Основни целеви групи по този проект ще бъдат - представители на служители и работници; HR мениджъри, обучаващи и наставници за начинаещи, служители.