Фондация „Джендър алтернативи“ стартира проект „Жените в градските и селските райони - поглед върху тяхната роля в обществото“, част от културната програма на Пловдив – Европейска столица на културата и съфинансиран от Общинска фондация „Пловдив 2019“ по програма „Читалища – общностно участие и иновации“.
         Инициативата цели да организира пътуваща изложба в пет региона на България - Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково в периода септември 2018г. – февруари 2019г., която ще визуализира ежедневието на българските жени, популяризира техните местности и провокира дискусия за ролята на жените в обществото.

        Чрез силата на фотографията и техниките на устната история, проектът цели да създаде алтернативна история за тези, които традиционно са лишени от такава – жени от селски райони, бедни жени, жени от малцинствата, възрастни жени и с увреждания, но и ще запечата и изявени лидерки, които променят своите общности. Той ще даде гласност на индивидуалния опит и преживявания на жените-участнички в изложбата по общественозначими теми като „образование“, „работа“, „култура“, „семейство“, ще конструираме нова „колективна памет“ и разбиране. Така ще поставим под съмнение кое е исторически важното и ще провокираме и насърчим дискусии по места за (традиционната) роля на жените в нашето общество – кое е видимо и кое не, кои са „героите на деня“ и как те движат обществото.
        Изложбата ще бъде осъществена в партньорство с пет читалища в петте региона на България – това са НЧ „Алеко Константинов–1954“ – гр.Пловдив, НЧ „Марица-2008“- с.Райново, НЧ „Орфееви гори-1870“ – гр. Смолян, НЧ „Юмер Лютви 1993“ – гр. Кърджали, НЧ „Възраждане-1926“ – с. Карабунар. Чрез включването на значителния брой читалища, местните общности ще имат свободен достъп до културно съдържание, вдъхновено именно от представителки на тези общности и области.