На 15.06.2018г., професионалисти от държавни институции и НПО от гр. Пловдив и областта, се събраха на Работен форум за популяризиране Програмата за работа с пълнолетни лица извършители на домашно насилие. Работният форум се организира в рамките на Проект „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие в малки и отдалечени населени места“, финансиран от Министерство на правосъдието.
     Събитието приветства 16 участника от Районен съд - Пловдив и Асеновград, Районна прокуратура - Пловдив и Карлово, Окръжна прокуратура - Пловдив, ОД МВР - Пловдив, Дирекции "Социално подпомагане" - Пловдив, Раковски, Марица, Асеновград, Карлово, Първомай, Родопи, Стамболийски. Екипът на ФДА, провел работния форум, бе в състав адв. Милена Кадиева, Рада Еленкова-Рашева - ръководител проект и Яница Стоилова - психолог.


     Събитието имаше дискусионен формат, за да се обмени опит между участниците в защитата на правата на жертвите на домашно насилие и за работата с извършителите на домашно насилие. По този начин се целеше да се доведе както до защита на основните права на жертвите на домашно насилие, така и до по-добре координирана работа на релевантните институции в случаите когато се работи с извършителите на домашно насилие.
Програмата включи следните теми:
- Представяне на програмата за работа с пълнолетни лица извършители на домашно насилие;
- Психологически особености на пострадалите от домашно насилие – работата на психолозите в случаи на домашно насилие;
- Представяне на световната и европейска съдебна практика срещу България в случаите на насилие срещу жени и момичета;
- Прожекция и дискусия на късометражния филм „Ядосаният човек“;
- Дискусия по проблемни казуси на домашно насилие.


“Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие в малки и отдалечени населени места”. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-166/17.05.2018г.,сключен с Министерство на правосъдието.