В периода 03-05.06.2018 год., по покана на Македонския Хелзинкски Комитет, адв. Милена Кадиева от Фондация „Джендър алтернативи“ осъществи обучение за използването и прилагането на Конвенцията за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените.
Обучението се осъществи в гр. Струмица, Македония.
     15 юристи и представители на неправителствени организации от Македония взеха участие в обучението за подготовка на индивидуални комуникации и официални запитвания пред Комитета за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените – в областта на насилието срещу жените.