На 18 май 2018 год. във  филиала на ПУ “Паисий Хилендарски“ - гр. Смолян беше проведена Кръгла маса на тема: “Не на насилието над момичета и жени“ и дискусия по представянето на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Събитието е част от проекта на Клуб на жените „Родопчанка“-гр. Смолян, който е финансиран от Българския фонд за жените /БФЖ/. Гост-лектор бе адв. Милена Кадиева от фондация „Джендър алтернативи“, която сподели добри практики, направи анализ на законодателството по темата и презентира акценти от Конвенцията.
      По проекта е проведен конкурс за рисунки, фотоси и плакати на тема “СТОП на насилието над момичета и жени!“ сред учениците от Професионална гимназия за приложни изкуства-гр. Смолян. След дискусията  беше открита изложба с постъпилите произведения, бяха обявени резултатите от конкурса и наградени отличилите се ученици.
     В изпълнение на дейностите по проекта е изготвена, отпечатана и разпространи информационна листовка с основни акценти от Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. Върху изданието е отбелязана помощта на БФЖ като финансираща институция на проекта, както и са поместени картини от конкурса, центрове и телефони за подкрепа в случай на насилие. Проектът е с продължителност 2 месеца и приключва в края на месец май. Общият бюджет на проекта е 1 500 лева.