ON-OFF-изключете насилието, основано на пола, онлайн

 На 16.10.2020 г. беше организирано онлайн четвъртото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Прочети още: On-Off четвърта среща на партньорския комитет

 На 04.06.2020 г. онлайн се проведе третото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Прочети още: On-Off пилотната фаза на семинара, наречен „От теб зависи“ e готова!

 На 22.05.2020 г. беше организирано второ заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF „Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Прочети още: второ заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF

Проектът има за цел да предотврати кибер проявите (т.е. през интернет) на полово базираното насилие, чрез разработване на ON-OFF модел с дейности, свързани с основните прояви на насилие, офлайн ефектите, целевото поведение и положителните социални ценности. По този начин Моделът ще образова, повишава осведомеността и ще даде възможност на учителите / възпитателите и младите хора чрез ефективно ангажиране със стратегиите за намеса. Проектът също така ще оцени как ще промени социалното отношение и ще включи лицата, вземащи решения, за да насърчават по-ефективни политики.

Прочети още: Стартира международният проект „ON-OFF”, насочен към борба и превенция на кибер насилието

   Проектът има за цел да създаде модел за интервенция, който да се ползва от учители и преподаватели. 700 младежи и 90 учители и преподавали от цял свят символично стартираха проекта на 25 ноември - Международен ден за премахване на насилието над жени.

   ON-OFF има за цел да създаде модел на интервенция за борба с насилието, основано на пола, в полза на европейските учители и преподаватели. Целта е да се създаде и тества модел за интервенция, който ще бъде със свободен достъп, след като бъде потвърден.

   В проекта участват 6 партньорски организации от 5 европейски държави: България, Кипър, Гърция, Испания и Италия. Началото на дейностите е символично определено за понеделник, 25 ноември, Международният ден за премахване на насилието над жени: от понеделник всъщност учителите и преподавателите могат да поискат да участват в дейностите. Проектът се финансира 80% от европейските фондове (програма за права, равенство и гражданство) и 20% от собственото съфинансиране на партньорите. Общо 700 младежи и 90 учители и преподаватели ще бъдат включени в 5-те страни.

Прочети още: Противопоставяне на онлайн насилието, основано на пола - стартира проектът „ON-OFF“

 OFF има за цел да разработи Модел, съдържащ стратегии за интервенция, които ще допринесат за предотвратяване на кибер сексуалното и основаното на пола насилие, като онлайн тормоза. Той се фокусира върху: изграждане на капацитет на учители/възпитатели, повишаване на осведомеността на младите и по-възрастни участници и широката общественост, образование и овластяване на момичета и момчета. Целта е да се борим с омаловажаването на този вид злоупотреба: наистина, “ON-OFF” съкращението иска да подчертае офлайн, конкретни, негативни последици от онлайн насилието. ON-OFF има за цел да се бори срещу половите стереотипи, като подпомага участниците да станат по-осъзнати за предразсъдъците и техните ефекти, насърчавайки по-ниската толерантност към насилието, основано на пола и подчертавайки тяхната взаимовръзка.

Прочети още: “ON-OFF. Включете ума си, изключете насилието, основано на пола, онлайн”

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека